REGLER, KORSHOLMS RINKBANDY
 

 • Serien spelas med max 21 lag, 7 lag/division. Lag som deltog föregående år har förtur.
 • Alla spelare skall ha numrerade enhetliga speltröjor.
 • Matcherna spelas med en målvakt och 5 utespelare.
 • Speltiden är 2x25 minuter.
 • Varningar och avstängningar
  • Om ett lag använder sig av avstängda spelare eller spelare som inte finns med på spelarlistan = avstängs ifrågavarande spelare hela säsongen och poängavdrag för laget enligt disciplinutskottets beslut.
  • Ett utvalt disciplinutskott (3 - 4 personer) behandlar rapporterna.
 • Inga licensierade rinkbandy-, bandy- eller ishockeyspelare. Wasa Hockey League spelare är okej.
 • Spelarna ska vara minst 15 år gamla.
 • En spelare får bara spela för ett lag.
 • Protestavgift 100€. Protest skall inlämnas senast 2 dagar efter spelad match. Protesten behandlas efter inbetalad avgift. Avgiften betalas tillbaka ifall protesten godkänns.
 • Förbehåller oss rätten att dela ut livstidsavstängningar. Behandlas av diciplinutskottet.
 • Matchstraff-avstängningar för denna säsong.
 • Alkohol är 100% förbjudet att förtära före, under och efter matcher i sportstugorna samt också rökning inomhus. Alla som bryter mot alkoholregeln är avstängd genast och får ej delta mera under säsongen.

 

1. Spelplanen.

Rinkens längd bör vara mellan 45 - 61 m, bredden mellan 26 - 30 m.
Höjden på rinken bör vara mellan 100 - 122 cm.

Målområdet skall märkas med ett 5 cm rött band. Målområdet mäts från mitten av  mållinjen 180 cm utåt i en halvcirkel.

Målens storlek bör vara 122 cm höga, 183 cm breda och djupet mellan 60-100 cm. Om det finns droppnät på målet skall dessa vara nere under matchens gång.

Domarens skyddsområde bör vara märkt med en 5 cm bred linje i en halvcirkel i ett 3 m stort område bredvid funktionärernas bås.

Om spelare inte avlägsnar sig från området på domarens uppmaning utvisas spelaren på grund av osportsligt uppträdande

 

2. Utrustning.

Hjälm.
Spelaren bör ha av Rinkbandyförbundet godkänd hjälm. Hakremmen bör vara fast under spelets gång. Om utespelare tappar hjälmen har han rätt att spela situationen till slut. Om målvakten tappar hjälmen skall spelet genast stoppas. Om spelet stoppas på grund av att målvakten tappar hjälmen eller ansiktsmasken döms domarboll från det stället bollen befann sig vid avblåsningen, eller närmaste tekningspunkt.

Om målvakten tar ( tappar ) bort hjälmen med avsikt att stoppa spelet, blåses spelet av och målvakten tilldöms minst 2 min. utvisning och frislag åt motståndarna från närmaste frislagspunkt.

Om det är fråga om målsituation döms straffslag + minst 2 min. utvisning

I matcher för damer- och flickor, samt B-pojkar och yngre är hjälm med ansiktsskydd obligatoriskt.

Skridskor.
Spelare och målvakt bör ha skridskor. Skridskorna får ej vara söndriga eller på något annat sätt vara till fara för spelarna.

Klubban.
Klubban bör vara godkänd av rinkbandyförbundet. Klubban bör ha ett godkänt stämpel ( logo ).

Man får ej spela med söndrig klubba. Spelaren själv eller en lagkamrat bör omedelbart plocka upp de största delarna från en söndrig klubba.

Bollen.
Rinkbandyförbundets godkända boll bör användas.

 

anvisningar / tolkningar

1. Spelarnas alla obligatoriska skydd ( hjälm, klubba, skridskor ) bör vara godkända av Rinkbandyförbundet. Brott mot dessa leder till 2 min. utvisning.

2 . Metallföremål, skruvar och motsvarande får ej finnas på klubban.

3. Ishockeyhandskar får  användas, förutsatt att de inte har synliga nitar eller skarpa sömmar.

4. Spelare eller lagledare kan av domarna begära granskning av motståndarnas utrustning. Om spelare har utrustning som inte är godkänd tilldöms han 2 min. utvisning. Om spelaren har godkänd utrustning tilldöms den spelare eller det lag som begärde granskningen 2 min. utvisning.

5. Utrustning som skall granskas bör finnas på planen när granskningen begärs.

6. Vid ett spelavbrott granskas endast en utrustning/lag.

7.  Om spelares utrustning inte är godkänd, skall domaren behålla den tills matchen är slut och göra en noggrannare mätning. Om det är fråga om en klubba, bör man även granska om spelaren själv gjort förändringar på den, tex. förlängt den.

Domaren kan när som helst under spelets gång granska spelares utrustning.

8. Utespelarnas skyddsutrustning bör vara under speldräkten. Lagets speldräkt bör vara enhetlig.

Om spelare trots uppmaning av domaren inte rättar till sin utrustning tilldöms han 2 min. utvisning.

9. Hemmalaget bör före matchen ha tillräckligt med bollar till förfogande. I Korsholmsserien ger hemmalaget 3 godkända bollar åt domarna före avslag.

10 . Om spelare slänger en söndrig klubba, eller dess delar över rinken tilldöms han matchstraff.

 

3. Spelarnas antal.

Vid matchstart bör laget ha minst 5 spelare på isen varav en är målvakt. Målvakten bör finnas på planen när spelet blåses igång i båda halvlekarna. För att spelet skall kunna fortsätta bör laget ha 4 spelare varav en är målvakt. Lagets kapten bör ha en synlig bindel på vänstra armen. Laget bör ha numrerade speltröjor.

anvisningar / tolkningar

1. Fel byte sker när spelare som kommer in på planen deltar i spelet före spelare som går i byte inte är bort från planen.

2. Spelet fortsätter med frislag från den plats där bollen befann sig när domaren blåste av spelet. Domaren kan vid fel byte ta en avvaktande utvisning på det felande laget och om motståndarna gör mål kvitteras utvisningen.

3. I avbytarbåset får endast spelare/ lagledare som finns på laguppställningen befinna sig.

6. Domaren har rätt att avstänga spelare före matchstart på grund av tex. osportsligt uppträdande.

7. Bollens plats enligt reglerna är den plats där bollen befann sig när domaren blåste av spelet.

8. Målvakten får bytas till utespelare.

 

4. Målvakten.

Målvakten får inte använda klubba. Målvaktens speltröja bör vara samma färg som egna lagets.

Målvakten får inom eget straffområde fånga, sparka, kasta bollen. Målvakten har efter att han fått kontroll  på bollen 5 sek. tid att sätta den i spel. Störande av målvakt när han skall sätta bollen i spel är förbjudet. Den störande spelaren tilldöms 2 min. utvisning.

När målvakten kastar ut bollen bör den innan den passerar mittlinjen vidröra sargen eller en spelare, i annat fall tilldöms frislag åt motståndarna från den plats där bollen gick över mittlinjen.

Upprepade felaktiga utkast av målvakten straffas med 2 min. utvisning. Målvakten får ej störas innanför målområdet.

Om bollen efter skott träffar målvaktens ansiktsmask och inte går direkt i mål, skall spelet blåsas av.

Kontrollera om målvakten blev skadad eller om matchen kan fortsätta. Spelet fortsätter med domarboll från frislagspunkten.

 

anvisningar / tolkningar.

1. Om målvakten blir utvisad sitter någon utespelare av straffet, frånsett det inte är frågan om matchstraff.

2. Om målvakten kastar bollen felaktigt över mittlinjen, kan domaren tillämpa fördelsregeln om motståndarlaget får kontroll på bollen vid mittlinjens närhet.

3. Om målvakten kastar bollen mot en egen spelare och han ej får tag i bollen förrän den går över mittlinjen tolkas inte felet som målvaktens.

4. Målvaktens 5 sek. regel räknas från det ögonblick då målvakten fångar eller får kontroll på bollen eller skyddar den under handen. Spelare får ej avsiktligt spela bollen åt egen målvakt. Målvakten får inte heller "ta" bollen av egen spelare. Förseelsen leder till 2 min. utvisning. Spelet fortsätter med frislag  åt motståndarna från närmaste frislagspunkt. Om bollen spelas oavsiktligt åt egen målvakt så att målvakten räddar ett mål eller en målsituation fortsätter spelet utan avbrott.

5. Bollen är i spel när målvakten sätter ner bollen på isen bredvid handsken eller om målvakten står och bollen ligger fri mellan / bredvid fötterna. Om målvakten bryter mot 5 sek. regeln döms frislag åt motståndaren från närmaste frislagspunkt. Vid upprepade fel mot 5 sek. regeln tilldöms 2 min. utvisning. Målvakten får inom 5 sek. "pompa" med bollen och ta i den på nytt efter att han satt den på isen.

6. Om bollen fastnar under målvakten eller under hans skydd / kläder döms domarboll. Om målvakten störs av motståndare tilldöms frislag åt honom.

 7. Målvakten får spela bollen endast inom eget straffområde. Om målvakten spelar avsiktligt utanför straffområdet, döms frislag åt motståndarna och målvakten utvisas 2 min. Vid spel oavsiktligt utanför straffområdet döms frislag.

8. Om målvakten blir skadad skall laget genast sätta en spelare i målet. Spelaren bör ha hjälm med ansiktsskydd.

 

5. Speltid.

Speltiden i Korsholmsserien är 2 x 25 min med 5 min. paus. Lagen byter sida och avbytarbås i halvtid.

Hemmalaget får välja sida. På domarens signal startas matchen.

Avslag.

Matchen börjar med tekning från mittpunkten. En spelare från vardera laget gör tekning på domarens signal. Spelarna bör stå på egen planhalva med ryggen åt eget mål. Övriga spelare bör vara på egen planhalva och minst 5 meter från bollen. I första halvlek får bortalaget välja på vilken sida av bollen han sätter klubban, i andra halvlek får hemmalaget välja. Avsiktligt fördröjande av spel vid tekning leder till 2 min. utvisning. Direkt mål  från tekning godkänns.

 

Domarboll.

Om spelsituation som inte anges enligt reglerna uppkommer fortsätter spelet med domarboll. Domarboll utföres så att en spelare från vartdera laget med ryggen mot eget mål gör en tekning.

Klubborna bör vara raka och på varsin sida om bollen. På domarens signal sätts spelet igång.

Alla övriga spelare bör vara minst 5 m. från bollen. Domarboll utföres minst 1 meter från sargen.

Förseelse som leder till domarboll och som sker i området från frislagspunkterna till bakom målet flyttas till närmaste frislagspunkt.

 

Anvisningar / tolkningar.

2. Om bollen träffar domaren och ger det andra laget fördel, har domaren rätt att stoppa spelet. Spelet fortsätter med domarboll från platsen där bollen befann sig då spelet stoppades.

3. Om bollen hamnar på baksidan av målets nät kan domaren tillämpa fördelsregeln. Fördel ges om spelare utan att störas får tag i bollen på ett korrekt sätt.

4. Om bollen träffar målvaktens hjälm eller ansiktsskydd vid direkt skott skall spelet blåsas av och domarboll utföras från närmaste frislagspunkt.

5. Försvarande lag får vid domarboll välja på vilken sida om bollen han sätter klubban.

6. Om bollen träffar belysning, tak o dyl.  Döms frislag åt motståndarna från den plats där förseelsen begicks.

Förseelse i försvarande lags straffområde - frislag från närmaste frislagspunkt.

7. Missat straffslag fortsätter med domarboll från närmaste frislagspunkt.

 

6. Rätt att spela.

Spelare får inte delta eller hindra spelets gång utan klubba. Spelare får inte spela med trasig klubba. Åt spelare får ej kastas en ny klubba, utan spelaren själv hämtar den från avbytarbåset. Brott mot reglerna leder till 2 min. utvisning och laget fortsätter decimerat. Lagledare som kastar en klubba åt spelare skall avlägsnas från spelområdet, dessutom tilldöms laget 2 min. utvisning. Spelare får hoppa så vida det inte utför fara för andra spelare. Utespelare får ej kasta sig på isen för att stoppa bollen eller motståndare.

Spelare får inte ligga på isen och delta i spelet. Målvakten får kasta sig på isen för att stoppa/ fånga bollen.

Att kasta sig framåt för att spela bollen är inte tillåtet, om spelare gör det avsiktligt döms minst 2 min. utvisning och frislag åt motståndarna, om det är fråga om målsituation döms straffslag.

 

Anvisningar/ tolkningar.

1. Spelare får inte delta i spelet om han har båda knäna eller båda händerna på isen

2. Spelare får delta i spelet om han har ett knä och en hand på isen.

3. Om spelarens namn fattas i laguppställningen, utvisas han från matchen och laget tilldöms 2 min. utvisning, dessutom stryks alla mål som spelaren varit inblandad i.

4. Om spelare tappar klubban på isen och en motståndare slår bort klubban döms 2 min. utvisning för osportsligt uppträdande.

 

7. Bollen som spelobjekt.

Endast under knähöjd med klubba eller skridsko får spelare stoppa, slå, passa, sparka eller föra bollen.

Bollen får även styras med bröstet, men ej med armen, handen eller huvudet. Dessa regler gäller ej målvakten.

Anvisningar / tolkningar.

1. "Hand" betyder hela handen från axeln till fingrarna.

2. Skridsko som lyfts från isen får ej medföra fara för andra spelare.

 

8. Motståndaren som spelobjekt.

Man får ej sparka, tackla, slå på handen, slå på klubban, stänga eller hålla fast motspelare. Förbjudet är också att avsiktligt lyfta, haka, trycka eller slå på motståndarens klubba eller på annat sätt hindra honom att använda den. Spelare utan boll får ej angripas. Målvakten får ej störas inom eget målområde. Förseelser för dessa leder till frislag eller utvisning. Utvisning döms alltid om spelare kastar klubban eller annan utrustning eller angriper motståndaren på ett brutalt sätt.

Anvisningar / tolkningar.

1. Störande av spelare med hög klubba över knähöjd är förbjudet. Spelare skall uppmärksammas eller utvisas 2 eller 5 min. Spelet fortsätter med frislag åt motståndarna eller straffslag om det var fråga om en målsituation.

2.  Om hög klubba träffar motståndarens huvud, skall domaren bedöma om det var oavsiktligt eller avsiktligt. Vid oavsiktligt fel döms alltid minst 2 min. utvisning och vid avsiktligt minst 5 min.

3. Våldsam hakning med klubban (stoppande av fart ) döms alltid 5 min. utvisning.

4. Att kasta klubban eller utrustning döms alltid 2 min. utvisning. Om klubban eller utrustningen utgör fara för andra spelare döms minst 5 min. Om lagledare som tillhör laget kastar klubba eller annan utrustning utvisas han från spelområdet och laget tilldöms 5 min. utvisning.

5. Vid våldsamt spel döms alltid minst 5 min. utvisning.

6. Fördel skall inte ges vid situationer där våldsamt spel används.

7. Normala spelsituationer där klubban lyfts eller trycks ner, samt slag på klubban för att nå bollen leder inte till utvisning utan till frislag åt motståndarna. Förseelser i samband med målsituation leder till minst 2 min. Utvisning och straffslag. Vid upprepande fel döms även 2 min. utvisning. Vid farligt spel eller farligt spelsätt döms minst 2 min. utvisning.

 

9. Godkännande av mål.

Mål godkänns om bollen regelrätt passerat över hela mållinjen mellan målstolparna. Målet godkänns inte om någon motståndare med foten eller kroppen / bröstet avsiktligt styrt bollen i mål.

Mål får göras direkt på tekning. Om målvakten kastar bollen i motståndarnas mål utan att den rör vid någon annan spelare godkänns inte målet. Spelet fortsätter i så fall med frislag från målområdet åt försvarande lag.

Om spelare avsiktligt flyttar målet vid målsituation döms 2 min. utvisning och straffslag. I övriga situationer där målet flyttas avsiktligt döms 2 min. utvisning och frislag åt motståndarna.

Vid oklara fall då målburen flyttats från sin plats döms domarboll från närmaste frislagspunkt eller från det ställe där bollen befann sig när spelet stoppades.

När mål har godkänts sker tekning från mittpunkten. Om speltiden är slut då mål gjorts, behöver inte tekning utföras. 

Anvisningar/tolkningar.

1. Mål gjort med icke godkänd klubba godkänns inte, om det meddelats domaren före spelet satts igång igen.

2. Om domaren märker att målet flyttats från sin plats, skall han om möjligt flytta det tillbaka förutsatt att det inte är något hinder för spelet.

3. Om målet flyttats från sin plats och domaren upptäcker det före mål gjorts, har domaren rätt att godkänna eller underkänna målet.

4. Mål direkt vid tekning godkänns.

5. Om en anfallsspelare är inne i målområdet tillsammans med målvakten före bollen kommer dit godkänns ej målet (målvakten störs). Frislag åt försvarande lag döms från målområdet.

6. Om spelare gör självmål, antecknas motståndarlagets spelare som sist vidrörde bollen som målgörare.

7. Lag som avsiktligt (av taktiska skäl) gör självmål godkänns inte. Målgöraren tilldöms 2 min. Utvisning för osportsligt uppträdande. Spelet fortsätter med frislag åt motståndaren från närmaste frislagspunkt.

Domaren bör göra en skriftlig rapport om händelsen åt arrangörerna.

8. I samband med avvaktande utvisning godkänns ej självmål som görs av det lag som skall spela i överläge. Spelet fortsätter med frislag åt det lag som skall spela decimerat från närmaste frislagspunkt.

 

10. Frislag.

Frislaget sker från platsen där förseelsen begicks. Frislaget har en 5 sek. och 5 meters regel.

Mål kan göras direkt på frislag. Laget som får frislag skall omedelbart föra bollen till frislagsplatsen.

Om försvarande lag begår regelbrott inom eget straffområde, sker frislaget åt motståndarna från närmaste frislagspunkt. Anfallande lag som gör regelbrott inom samma område leder till frislag åt försvarande lag fån platsen där brottet gjordes. Vid frislag skall motståndarna vara minst 5 meter från bollen.

Bollen bör ligga stilla innan frislaget görs. Om bollen inte ligger stilla görs frislaget om. Spelare som slår frislaget får ej röra bollen en andra gång förrän den vidrört en annan spelare.

Brott mot detta leder till frislag åt motståndarna. Vid regelbrott som leder till frislag är bollen spelbar direkt, förutsatt att domaren inte blåst av spelet en andra gång. Frislag döms ej om laget har fördel av en spelsituation

Anvisningar / tolkningar.

1. 5 meters regeln.

Vid frislag skall försvarande lags spelare befinna sig minst 5 meter från bollen. Försvarande lags spelare har efter att bollen satts på platsen där frislaget skall slås 5 sekunder på sig att förflytta sig 5 m från bollen. Om spelare efter det kommer från sidan in mot bollen utvisas han 2 min.

5 m regeln vid frislag leder till 2 min. utvisning, samma regel gäller även vid tekning och inslag.

2. 5 sekunders regeln.

När laget tilldömts frislag skall en spelare från laget genast hämta bollen till platsen där frislaget skall slås. När bollen är på plats börjar 5 sek. regeln att gälla. Motståndarna har då 5 sek. tid på sig att flytta sig 5 m från bollen, och laget som skall slå frislaget 5 sek. tid att sätta bollen i spel.

Brott mot 5 sek. regeln leder till 2 min. utvisning. Frislagsriktningen ändras inte. Samma regel gäller vid inslag.

3. Spelare från det lag som begått ett regelfel har efter att domaren blåst av spelet inte rätt att flytta bollen åt sidan eller bort från situationen. Spelare som flyttar bollen utvisas 2 min.

4. Lång "fösning" vid frislag leder till frislag åt motståndarna.

5. Fördelsregeln skall användas sparsamt i försvarszon men oftare i mitt- och anfallszon.

 

11. Inslag.

Inslag sker från den plats där bollen gick över sargen. Mål direkt på inslag godkänns.

Om bollen går över bak eller långsidans sarg får motståndarna inslag. Anfallande lag får inte utföra inslag från kortsidan eller bakom målvakten, utan inslaget flyttas till den förlängda mållinjen vid sargen. (hörna).

Vid inslag bör bollen vara högst 1 m från sargen. På domarens signal får inslaget göras inom 5 sek och motståndarna bör vara minst 5 m från bollen.

Anvisningar/ tolkningar.

1. Inslag för försvarande lag bakom eget mål sker från den platsen där bollen gick över sargen. Inslaget görs från mållinjen, dock utanför målområdet.

2. Brott mot 5 m regeln leder till 2 min. utvisning.

3. Brott mot 5 sek. regeln leder till 2 min. utvisning, inslagets riktning ändras inte.

4. Lång "fösning" vid inslag leder till frislag åt motståndarna.

5. Domaren hämtar en ny boll från funktionärerna när bollen spelats över sargen.

 

12. Straffslag.

Straffslag kan dömas inom straffområdet när spelare eller lagledare gör regelbrott i samband med en målsituation.

1. Angriper en motståndare våldsamt eller på ett farligt sätt.

2. Stoppar bollen med handen, huvudet, eller över knähöjd med skridskon eller klubban.

3. Slår, håller fast, trycker ner, lyfter eller sparkar på motståndarens klubba.

4. Kastar klubban eller spelarutrustning så att den träffar bollen eller motståndaren.

5. Avsiktligt kastar sig på isen för att stoppa bollen eller spelaren.

6. Avsiktligt flyttar målet vid målsituation.

 

Om försvarande spelare inom eget straffområde gör brott enlig nämnda punkter 1-6 och det inte är fråga om målsituation skall frislag och ev. utvisning dömas. Om bollen inte var i spel när regelbrottet gjordes skall domaren uppmärksamma eller ge utvisning åt spelaren.

Anvisningar / tolkningar.

1. I samband med dömande av straffslag skall alltid minst 2 min. utvisning dömas.

2. Som målsituation räknas om laget inom straffområdet med direkt skott eller via en passning har möjlighet att göra mål.

4. I samband med straffslag skall den straffade spelaren föras till utvisningsbåset före straffen utförs. Om det blir mål slipper spelaren bort. Om straffen inte går i mål avtjänas straffet.

 

13. Utförande av straffslag.

Straffslag utföres så att bollen transporteras från mittlinjen mot målet. Endast straffslagsläggaren och målvakten får befinna sig på isen, övriga spelare bör befinna sig i avbytarbåset.

Målvakten bör stå när straffslaget startar. Straffslaget startar på domarens signal. Om bollen går längs med mållinjen, träffar i målburens ribba eller stolpe och studsar direkt ut på planen skall straffslaget avbrytas. Vid straffslag skall spelaren hela tiden ha kontroll över bollen, bollen får inte stannas utan den skall hela tiden vara i rörelse mot målet. Om bollen studsar via stolpen/ribban eller målvakten  i mål godkänns målet.

Anvisningar / tolkningar.

1. Straffslagsläggaren bör befinna sig på egen planhalva före straffslaget börjar.

2. Om straffslagsläggarens klubba går sönder skall straffen gå om. Samma gäller om målvakten oavsiktligt flyttar målburen.

3. Om målvakten avsiktligt flyttar målburen döms 2 min. utvisning. Om målburen flyttas från sin plats och domaren upptäcker det före mål gjorts, kan domaren godkänna eller underkänna målet.

4. Straffslagsläggaren har inte rätt att spela bollen efter att den rört målvakten.

Om bollen går via målvakten över mållinjen godkänns målet.

5. Efter missat straffslag fortsätter spelet med domarboll från närmaste frislagspunkt.

8. Straffslagsläggaren får ej stanna upp i samband med att straffslaget utför

 

14. Utvisningar. 

1. 2 minuters utvisning.

När en spelare eller lagledare uppträder osportsligt eller gör regelbrott.

a. Spelar utan klubba, med söndrig klubba eller med klubba som inte är godkänd.

b. Vinner avgörande fördel genom att spela med hög klubba eller stoppa bollen med handen, armen, huvudet, eller genom att kasta sig på isen.

c. Om spelarens klubba oavsiktligt träffar motspelarens ansikte utan att skada.

d. Vid fel byte.

e. Om spelaren inte flyttar sig 5 m från frislagsplatsen, slår bort bollen eller tar med sig bollen efter ett regelbrott eller på annat sätt avsiktligt fördröjer spelet.

f.  Om laget inte utför frislag eller inslag inom 5 sek. eller avsiktligt fördröjer spelet

g. Upprepade angrepp mot motspelare.

h. Stör målvakten när han skall sätta bollen i spel.

i.  Vid målsituation trycker ner, lyfter eller slår på klubban samt spelar liggande.

j.  Protesterar mot domslut eller domarens beslut.

k. Uppför sig olämpligt mot domare, spelare, ledare, funktionärer eller publik.

l.  Om spelare avsiktligt flyttar målburen.

m. Om målvakten spelar utanför straffområdet eller kastar bollen avsiktligt över mittlinjen.

n.  Om målvakt eller spelare "spelar" skadad med avsikt att få spelet avblåst.

o.  Om spelaren använder utrustning som inte är godkänd, eller utrustning som granskats är godkänd.

p.  Om spelare avsiktligt spelar bollen över sargen för att spela tid. Samma gäller om målvakten avsiktligt kastar bollen över sargen.

q. Om spelare avsiktligt spelar bollen åt egen målvakt, eller målvakten "tar" bollen av en medspelare.

r.  Om laget gör avsiktligt självmål.

s.  Om spelare eller lagledare kastar klubba eller utrustning ut på isen utan att det utför fara.

t.  Om spelare slår/ sparkar bort motståndarens klubba som han tappat på isen.

2. 2 min. utvisning.

a. Om spelare angriper eller spelar farligt t.ex. skrinnar på motståndaren, utför ben-, knä- eller klubbtacklingar eller slår med klubban. Stänger, trycker, hakar, spelar med tvärställd eller hög klubba. Hindrar, håller fast motståndaren med handen eller klubban.

b. Farliga slag i närkamper och slag på motståndarens klubba.

c. Om spelare kastar sig för att stoppa bollen eller motståndaren.

3. 5 min. utvisning.

a. Om spelare angriper motståndaren eller spelar på ett våldsamt sätt t.ex. skrinnar på motståndaren, utför ben-, knä- eller klubbtacklingar, slår på klubban eller tacklar spelare mot sargen. Stänger, trycker, hakar, spelar med tvärställd eller hög klubba, fäller eller håller fast motståndaren med handen eller klubban eller fäller honom genom att gripa tag i spelaren.

b. Om spelare eller lagledare kastar klubba eller utrustning mot bollen eller motståndaren.

c. Om spelarens egen klubba träffar någon spelare avsiktligt i ansiktet.

4. Matchstraff.

Spelare eller lagledare utvisas från spelet.

a. Om spelare angriper motspelare våldsamt tex. slår med klubban, handen eller sparkar. Spelarens avsikt är att skada motspelaren.

b. Om målvakten kastar bollen på motståndaren med avsikt att skada.

c. Om spelare rusar ut från avbytarbåset för att delta i slagsmål.

d. Om lagledare eller spelare deltar i spelet från avbytarbåset på ett farligt eller våldsamt sätt, tex. kastar utrustning eller klubba mot bollen eller motspelare eller griper tag eller på annat sätt hindrar motspelare att spela. Dessutom döms laget en 5 min. utvisning.

e. Om spelaren får sin andra 5 min. utvisning.

f. Om spelare eller lagledare utvisas från matchen på grund av våldsamhet spelar laget 5 min. decimerat, dvs. någon annan från laget sitter av straffet.

g. Om spelare kastar söndrig klubba eller delar av den över sargen.

h. Om lagledare eller spelare förolämpar domare, funktionärer, spelare, lagledare eller publik.

i.  Om spelare som är utvisad kommer ut på planen före utvisningstidens slut, skall han utvisas från planen.

j.  Om spelare som tilldöms 2 min. straff för olämpligt uppträdande fortsätter att kritisera domslut eller domarens beslut.

l.  Spelare eller lagledare som utvisas får dessutom minst en match avstängning eller funktionärsförbud.

Anvisningar / tolkningar.

1. Om domaren tillämpar fördelsregeln vid utvisning, skall han lyfta handen rakt upp och sänka den mot den spelare som begått straffet när situationen/ spelet stoppas. När det lag som skall straffas får kontroll på bollen skall spelet stoppas och den spelare som begått straffet skall utvisas. Spelet fortsätter med frislag eller straffslag. Om domaren har handen uppe för en avvaktande utvisning och det lag som skall spela i överläge gör mål kvitteras den kommande utvisningen, även om motståndarna har övriga 2 min.

straff  att avtjäna.

2. Vid avgörande fördel menas situationer där motståndarna hindrar att en målsituation att uppstår.

Om förseelsen skedde i anfallsområdet skall straffslag och utvisning dömas. Om förseelsen skedde vid annan plats på planen skall utvisning dömas

3. Den utvisade spelaren bör sitta i utvisningsbåset eller på den plats som är avsedd för utvisningar.

Om matchen har en sekreterare skall spelaren sitta bredvid denna. Utvisningstiden börjar när domaren sätter igång spelet. Sekreteraren eller domaren ger spelaren lov att komma in på planen efter att utvisningstiden tagit slut. Från utvisningsbåset bör man komma ut via planen.

4. Spelare som har tilldömts en 2 min. utvisning, kvitteras om motståndarna gör mål. Detta gäller även mål som görs vid straffslag. Om båda lagen har spelare utvisade och spelar med lika många spelare, inverkar inte mål på utvisningarna.

5. Om laget har en eller flera utvisningar och spelar decimerat och motståndarna gör mål avslutas den först dömda utvisningen. (den äldsta ). Om spelare dömts till 5 min. utvisning skall spelaren sitta av hela

straffet trots att flera mål görs.

6. En 2 eller 5 min. utvisning som dömts åt målvakten skall en annan spelare avtjäna.

Om målvakten i samma situation tilldöms flera utvisningar avtjänas dom av en annan spelare.

7. Spelare eller lagledare som utvisas från matchen skall avlägsnas från spelområdet. Till spelområdet hör planen och dess närhet samt läktare.

8.  Spelare som utvisas på grund av våldsamt spel skall avlägsnas från matchområdet. (Matchstraff) Lagets kapten utser en spelare som sitter av utvisningstiden 5 min. Om kaptenen inte utser någon spelare är det domarens uppgift att göra det. Efter utvisningstidens slut fortsätter laget fulltaligt. Rött kort visas endast vid våldsamt spel.
9. Om spelare får matchstraff och utvisas från matchen skall domaren göra en skriftlig rapport åt arrangörerna.

10. Om laget samtidigt har mer än två spelare utvisade, får laget ändå spela med minst tre spelare på isen.

Den tredje spelarens utvisning startar först då den först utvisades tid slutar.

Denna får dock inte komma in på isen förrän den andra utvisningstiden gått ut. Om lagets spelarantal är mindre än 4 spelare avbryts matchen.

11. Om spelare som sitter utvisad deltar i spelet tilldöms han 2 min. Utvisning och laget fortsätter med en spelare mindre på isen. Samma brott av en funktionär ger samma straff, dvs. 2 min. utvisning, dessutom skall funktionären avlägsnas från spelområdet.

12. Om spelare i samma match får sin andra 5 min. utvisning tilldöms han matchstraff.

13. Spelare kan samtidigt få flera straff för brott han gör.

14. Om samma spelare får 5 min + 2 min. utvisning skrivs alltid det större straffet först. Olika spelare som i samma situation får utvisning skrivs alltid det mindre straffet först, t.ex. 2 och 5 min.

15. Spelare som får matchstraff har spelförbud åtminstone i följande match. Beroende på förseelsen kan straffet bli flera matchers avstängning.

16. Om spelare tilldöms matchstraff och dessutom 2 eller 5 min. utvisning, skall någon annan i laget sitta av 2 eller 5 min. utvisningen.

 

15. Timeout.

Laget har rätt att under matchen ta en 30 sek. timeout. Timeout kan begäras av en spelare eller lagledare. Efter timeout fortsätter spelet enligt reglerna när spelet blåstes av.

Begärd timeout bör hållas.

 

16. Domaren.

Domaren har rätt att avstänga spelare från matchen, om spelaren har uppfört sig osportsligt före matchen.

Rapport bör skrivas om händelsen.

Domaren bör ha skridskor. Domarjackan bör vara vit-,blå-,grönrandig, svarta byxor, svart hjälm och

om han behöver handskar skall dessa vara svarta. Till domarens utrustning hör visselpipa, schablon, måttband, rött kort, regelbok, klocka samt anteckningsblock och penna.